TR | DE
konsolosluk (1)

Kurumsal

AMAÇLAR VE İLKELER

ATİAD: ALMANYA VE AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN İŞ DÜNYASINDAKİ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ

ATİAD, Avrupa`daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, ona etkinlik ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattığı bir oluşumdur. Çağdas çizgide, politize olmamış bir beraberlik ruhu taşıyan, partilerüstü bir kurumdur. Almanya ve Avrupa`daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynamakta, yurt dışında Türk imajının yücelmesine son derece olumlu katkılarda bulunmaktadır. ATİAD kurulduğu günden bu yana kapsadığı topluluğu etkin biçimde temsil etmede çok başarılı bir sınavdan geçmistir. Ortak amaçlarda güçbirliği, girisimcilik ruhu, yetkin temsil, eğitimi teşvik ve sosyal angajman ATİAD`ın ana bileşkenleridir.

/