TR | DE
amaclarveilkeler

AMAÇLAR & İLKELER

ATİAD: ALMANYA VE AVRUPA’DAKİ TÜRKLERİN İŞ DÜNYASINDAKİ ÖNCÜSÜ VE SÖZCÜSÜ!

ATİAD, Avrupa`daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, ona etkinlik ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattığı bir oluşumdur. Çağdas çizgide, politize olmamış bir beraberlik ruhu taşıyan, partilerüstü bir kurumdur. Almanya ve Avrupa`daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynamakta, yurt dışında Türk imajının yücelmesine son derece olumlu katkılarda bulunmaktadır.

ATİAD kurulduğu günden bu yana kapsadığı topluluğu etkin biçimde temsil etmede çok başarılı bir sınavdan geçmistir. Ortak amaçlarda güçbirliği, girisimcilik ruhu, yetkin temsil, eğitimi teşvik ve sosyal angajman ATİAD`ın ana bileşkenleridir.

 

ATİAD`IN ÖNCELİKLİ FAALİYET ALANLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

  • Almanya ve AB üyesi diğer ülkelerde yaşayan Türkleri girişimciliğe özendirmek ve nitelikli iş adamları yetiştirmek.
  • Avrupa’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek.
  • Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine giden süreçte desteklemek.
  • Almanya’daki Türk toplumunun eğitim sorunlarının giderilmesine katkıda bulunarak, genel ve gençler arasındaki işsizliği önlemek.

Bu çalışmalarımıza etkinlik kazandırmak için ATİAD çatısı altında İŞTE BİLGİ adını taşıyan Almanya’daki küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerini bilgilendirme, destek ve teşvik merkezi kurulmuştur.

 

ORTAK DEĞERLERİMİZ:

  • ATİAD hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, azınlık haklarını gözeten, çağdaş ve demokratik bir dernektir.
  • ATİAD belirli bir siyasal görüşe bağlı değildir. Dinin siyasallaştırılmasına karşı olup, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır.
  • ATİAD serbest pazar ekonomisine inanan, evrensel iş ahlakına saygılı liberal bir kuruluştur.
  • ATİAD global pazarlarda uluslararası entegrasyona inanıp, bu alanda çalışarak girişimcileri özendirir ve destekler.
  • ATİAD farklı kültürlere saygılı çizgisi ile toplumlar arası uyumun sağlanmasına katkıda bulunur.